SAVJETOVANJE

SAVJETOVANJE

SAVJETOVANJE u PRO FUTURI je zastupljeno kao OSOBNO/EDUKATIVNO SAVJETOVANJE, ali i PSIHOTERAPIJSKO SAVJETOVANJE - proces promjene i osoban oblik učenja koji u sebi sadrži mogućnost kreiranja novih uvida, veće svjesnosti i razvoja, s ciljem poticanja pozitivnih promjena na razini doživljavanja, razmišljanja i djelovanja, a u njega su manje ili više uključeni terapijski postupci, terapijski stav savjetovatelja/psihoterapeuta te moguće pozitivne posljedice promjena za klijenta i njegov život.

Osobno/edukativno savjetovanje najčešće je primjenljivo u području odlučivanja, konflikata i osobnih kriza vezano uz aktualne događaje i životne kontekste iz sadašnjosti, a  u daljnjoj mogućnosti produbljivanja proradom ''materijala'' koji klijent donosi u savjetovanje moguće je doći u psihoterapijskom settingu , radeći na temama prošlog i budućeg,do bazične promjene životnih obrazaca i scenarija, te veće osobne integriranosti i nove životne  orijentacije.

Psihoterapijsko savjetovanje (psihoterapija), ukratko, bavi se kako temama ''patogeneze'' (smetnje, traume, konflikti, nedostaci), tako i temama ''salutogeneze'' (promocija zdravlja, rad na osobnim potencijalima, resursima i kompetencijama).