KONTAKT

KONTAKTI

PRO FUTURA - PODUKA I SAVJETOVANJE 
Vidrićeva33, 10 000 Zagreb
                                                                                                                                        

profutura21@net.hr                                                                                                                                                                                      
zdravkobokulic@yahoo.com

01/2314-403
091/568-36-31

Voditelj PRO FUTURA savjetovališta, Zdravko Bokulić je sociolog, psihoterapeut (ECP - European Certificate for Psychotherapy), lehr-terapeut i licencirani supervizor, supervizor i meta-supervizor HDSOR-a (Hrvatsko društvo za superviziju i organizacijski razvoj) educiran u integrativnoj i gestalt psihoterapiji  i integrativnoj superviziji ( Europaishe Akademie for Psychosociale Gesundheit, FPI Institut, Free Universitat Amsterdam/ 1987. do 1999.).


Jedan je od osnivača i od 1998. do 2004. predsjednik HDSOR-a, te delegat HDSOR-a u ANSE (Association of National Associations of Supervision in Europe).


U posljednjih 30-ak godina vodio je mnoge edukacijske, samoiskustvene, psihoterapijske i socioterapijske grupe i seminare; individualni savjetodavni i psihoterapijski rad, te individualne, grupne i timske supervizije, između ostalog i za UNICEF, USAID, IDEM, AZOO,EU -PHARE, te u projektima različitih drugih institucija, udruga i organizacija.