MEDICINSKA MASAŽA

MEDICINSKA MASAŽA u PRO FUTURI

Zastupljena je u više zapadnih i istočnih tehnika

manuelno - energetskih tretmana i holističkim pristupom.

Posebice je naglašena TRADICIONALNA TAJLANDSKA MASAŽA