COACHING

COACHING je u PRO FUTURI 

poseban oblik supervizije, povezan ponajviše uz optimiziranje razumijevanja 

i modifikaciju ponašanja u profesionalnog kontekstu na način direktivnog pristupa u suradnji, 

za biti uspješniji i učinkovitiji manager/ managerica sebi i drugima.